Studie- och yrkesvägledning

Studie- & Yrkesvägledning

Att göra val relaterade till arbete och studier är en ständigt pågående process. Det kan vara svårt att fatta stora beslut då valen har betydelse för hur framtiden utvecklas på både kort och lång sikt. Målsättningen med studie- och yrkesvägledningen hos oss är att diskutera och hjälpa dig att ta beslut inför de valen.
 
Tillsammans arbetar du och våra studie- och yrkesvägledare med ökad självinsikt och förståelse för dina kunskaper och erfarenheter idag, för att därefter bygga på med vägledning inom utbildning och arbetsliv. Genom våra studie- och yrkesvägledare får individen stöd med att visualisera, planera och forma sin framtid.
 
Vi erbjuder kompetens när den behövs för grund- och gymnasieskolor, introduktionsprogram, SFI och vuxenutbildning. Ditt behov styr uppdragets upplägg. Vi arbetar med grupper och/eller individuella samtal.